Инфраструктура

ауто-пут

У Србији је за четири године изграђено преко 200 километара ауто-путева.

Радови су започети и на следећим деоницама:

• Сурчин–Обреновац, 17,5 км (мост на Сави)

• Обреновац–Уб, 26,2 км

• Лајковац–Љиг, 24 км

• Обилазница око Београда (сектор Б) 19,5 км – почели радови

ауто-пут
ауто-пут
ауто-пут
ауто-пут
ауто-пут

Врeднoст изгрaдњe Жeжeљeвoг мoстa износи 57,17 милиoнa eврa. Нoви мoст дуг je 474 м и ширoк 31 м.

Мост има двa жeлeзничкa кoлoсeкa зa брзинe дo 160 километара на час, двe сaoбрaћajнe трaкe зa друмски сaoбрaћaj и двe бициклистичкo-пeшaчкe стaзe ширинe 2,5 м.

Жeлeзнички сaoбрaћaj прeкo нoвoг Жeжeљeвoг мoстa успoстaвљeн je 7. 4. 2018. у 12 чaсoвa, 19 гoдинa oд рушeњa стaрoг мoстa у НATO бoмбaрдoвaњу, 23. 4. 1999. Путнички саобраћај је пуштен 1. 9. 2018. године.

Жежељев мост

Проширењем ГП Батровци повећан је капацитет протока саобраћаја за 50%, узимајући у обзир да је са постојећих 12 проширен на 18 саобраћајних трака. Проширени су и улазни и излазни терминали за теретна возила. Вредност радова износи 665 милиона динара, а радови су завршени 16. 9. 2017. године.

Батровци

У претходне четири године реконструисано је 223 км пруга. На 250 км пруга повећана је брзина на 110 километара на сат. Модернизују се пруге Београд–Ниш и Ниш–Прешево, пруга Ниш–Димитровград и пруга Београд–Бар. Уложено је 100 милиона долара у куповину нових возова.

Успешно је реализована прва фаза – ревитализација блокова Б1 и Б2 и изградња Система за одсумпоравање блокова. У току је изградња индустријског колосека и пристаништа који ће бити завршени до краја 2018. Вредност прве фазе: 344,63 милиона долара. Друга фаза започета је јануара 2016. и подразумева прoширeњe капацитета Површинског копа „Дрмнo“ и изградњу новог блока ТЕ „Костолац Б3“ снаге 350 MW. Нови блок ће бити пуштен у погон крајем 2020. године. Вредност друге фазе: 715 милиона долара. Укупна вредност инвестиције у ТЕ „Костолац“: 1,59 милијарди долара.

Костолац

Ревитализација хидроагрегата у ХЕ „Ђердап“ – вредност пројекта: 70 милиона евра. Започет је пројекат реконструкције бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1“ која није реконструисана 48 година. Вредност пројекта је 28,5 милиона евра, од чега је 11,4 милиона евра обезбеђено као бесповратна средства. Планирани рок за завршетак радова јесте септембар 2020. године.

Ђердап

Од априла 2014. године до данас изграђене су 222 електране које користе ОИЕ, укупне снаге 111 МW. Вредност инвестиција је око 132 милиона евра. У току је изградња 40 електрана које користе ОИЕ; укупна вредност инвестиције је око 765 милиона евра, а њихова укупна снага је 505 МW. Међу њима, пет електрана користе енергију ветра, њихова снага је 474 МW, а вредност инвестиција је 700 милиона евра.

ветропаркови

Индијски TAFE купио је ИМТ, са планом да у наредних годину дана почне са производњом првих машина. Након производње за Србију и регион, иновирани трактори који ће испуњавати све услове ЕУ наћи ће се на тржишту Мађарске, Румуније, Бугарске, након чега ће се кренути и са освајањем осталих тржишта.

трактори

Подстицаје у износу од 196,5 милиона динара добиле су 22 задруге из општина: Житорађа, Лебане, Мерошина, Гаџин Хан, Власотинце, Врање, Блаце, Владичин Хан, Лесковац, Бабушница, Димитровград, Сврљиг, Крагујевац, Горњи Милановац, Крушевац, Голубац, Ариље, Смедерево, Нови Сад, Оџаци, Сечањ и Инђија.

pcele
пољопривредни

Ово је мера која је ПРВИ ПУТ спроведена 2017. године. Одобрено је 685 захтева. Како би подстакла младе, држава субвенционише инвестиције са 75%, а за ову годину је померена и горња граница максималног подстицаја, тако да сада износи 1.500.000 динара уместо 1.200.000, колико је износиo прошле године.

кина

Први пут Србија може да извози и на тржиште Кине. Потписан је и нови Споразум о слободној трговини са Турском који је ратификован и, између осталог, примењује се на извоз 5.000 тона говеђег меса на турско тржиште.

турска