Дата центар – 30 милиона евра

Изградња Државног дата центра у Крагујевцу који ће имати око 5.000 м2 са око 2.500 м2 корисног простора за смештај информационо-комуникационе опреме државне управе и локалне самоуправе проглашена је за пројекат од значаја за Републику Србију. Пројекат вреди око 30 милиона евра.

Дата центар