Помоћ за 705 домаћинстава на Косову и Метохији

Подршка одрживом опстанку у циљу помоћи за побољшање или успостављање услова становања социјално угрожених категорија становништва, кроз грађевински материјал – укупна реализована средства: 119.844.844,90 динара. У периоду 2014–2018, одобрено је 1.408 захтева за испоруку помоћи у грађевинском материјалу.

становништво