Успешно су реализовани програми развоја пољопривреде

пољопривреда

Cредствима у укупном износу од 202.472.000,00 динара подржано је преко 860 пољопривредних домаћинстава набавком квалитетних сорти садница воћа, пољопривредне механизације, опреме за прераду пчелињих производа, као и набавком сточних грла и изградњом стаја за стоку.  За програме развоја пољопривреде којима је подржано преко 860 пољопривредних домаћинстава, издвојено је 202.472.000 динара.

Успешно су реализоване активности прикупљања донација у виду новчаних средстава, сточних грла (79 јуница, 359 оваца, 22 козе), пољопривредне механизације (пет трактора, једна балирка за сено), сточне хране, рачунарске опреме, беле технике и основних животних намирница (девет шлепера). Изграђене су и опремљене две пиваре на територији општине Звечан, које су пуштене у рад средином 2017. и почетком 2018. године. Укупна реализована средства: 37.500.000,00 динара.

У току је реализација Програма развоја пољопривреде за 2018. годину, на име чега су издвојена средства у укупном износу од 250.618.000,00 динара за потребе набавке садног материјала и опреме, као и крупне и ситне пољопривредне механизације.