Израда радног текста уставних измена у области правосуђа

правосуђе

Акциони план за Поглавље 23 предвиђа измену Устава у области правосуђа у циљу јачања независности и одговорности судства, а у складу са европским стандардима. Министарство правде је на пролеће 2017. покренуло широк, транспарентан консултативни процес у вези са израдом амандмана. Након другог круга јавне расправе и уз уважавање достављених коментара са јавне расправе, усаглашени текст нацрта измена Устава у области правосуђа, који је усвојила и Влада РС, прослеђен је 13. 4. 2018. Венецијанској комисији на мишљење.

Она је детаљно размотрила текст уставних амандмана и на одређене одредбе дала коментаре и препоруке. Министарство правде је 11. 9. 2018. објавило нови Радни текст предлога уставних амандмана, који је у потпуности усаглашен са препорукама Венецијанске комисије и поводом новог нацрта организовало још један округли сто, на којем су присуствовали представници свих релевантних правосудних институција и организација цивилног друштва, као и међународних институција. Министарство је 15. 10. 2018. објавило четврту верзију Нацрта уставних амандмана у области правосуђа, који је унапређен коментарима стручне јавности.

Венецијанска комисија је у оквиру своје 116. седнице, одржане у октобру 2018, дала мишљење да су уставни амандмани у области правосуђа усаглашени са препорукама ове институције. Влада Србије је поднела Народној скупштини Предлог за промену Устава у делу који се односи на правосуђе.