Специјалистички тимови за спасавање

Формирано је девет регионалних специјалистичких тимова за спасавање и рад на води, са припадајућом специјалистичком опремом: у Београду, Чачку, Јагодини, Шапцу, Ваљеву, Пријепољу, Ужицу, Бору и Зајечару. Формиран је и један специјалистички тим за спасавање из рушевина, са припадајућом опремом и специјално обученим псима у Крушевцу.