Закон о спречавању насиља у породици

Закон о спречавању насиља у породици

Усвојен је у новембру 2016. године, а почео да се примењује 1. 6. 2017. Законом су уведене нове хитне мере заштите жртве и обавезна координација државних органа. Закон има превентивне механизме, који нису раније постојали у борби против насиља у породици. За 16 месеци примене Закона, државни органи су размотрили 60.340 случајева породичног насиља, судови су изрекли више од 21.600 хитних мера, а групе за координацију су израдиле скоро 15.000 индивидуалних планова заштите и подршке жртвама насиља.