Спорт у школе

спорт

Овај пројекат на годишњем нивоу укључује преко 6.500 ученика основних школа који се бесплатно баве спортским активностима. Од 2014. у систем школског спорта укључено је око 620.000 деце (са трендом на годишњем нивоу повећања броја деце за 15%). Обновљени су опрема и реквизити у 180 школских фискултурних спортских сала у последње две године.