Спортска инфраструктура

Спортска инфраструктура

Спроведено је 48 пројеката спортске инфраструктуре у 43 јединице локалне самоуправе, у вредности од 1.774.656.098 динара у периоду 2014–2018. године.

Спортска инфраструктура
Спортска инфраструктура