Академска мрежа Србије

Захваљујући овој јединственој мрежи, 1.629 школа у Србији добило је бесплатан и безбедан интернет, са могућношћу коришћења међународних услуга електронске едукације. Успостављен је Национални контакт центар за безбедност деце на интернету, са циљем заштите деце од злоупотреба на интернету и друштвеним мрежама. Усвојен је и Закон о информационој безбедности који је по први пут системски уредио ову област у Србији.

Школске 2018/19. године, формирана су 44 oдељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења). Одељења су формирана у 35 гимназија, које се налазе у 29 градова широм Србије. Највећи број одељења формиран је у Београду (осам одељења у шест гимназија). Највећи број ИТ одељења формирале су гимназије „Јован Јовановић Змај“ из Новог Сада и „Бора Станковић“ из Ниша (по три ИТ одељења). Сви наставници који предају информатичке предмете у овим одељењима обухваћени су висококвалитетном ускостручном обуком коју су креирали еминентни стручњаци који имају искуство у подучавању ученика средњошколског узраста.