Бесплатни превентивни прегледи

Акција бесплатних превентивних прегледа, коју је покренуло Министарство здравља у периоду од септембра 2017. до маја 2018, изазвала је велико интересовање грађана, који су масовно одлазили у здравствене установе како би се превентивно прегледали. 

Прегледано је више од 185.000 грађана Србије, односно близу 20.000 грађана сваке последње недеље у месецу. Посебност ове акције јесте у томе што су преглед могли да обаве и грађани који из било којег разлога немају здравствено осигурање. Министарство здравља ће у складу са исказаним огромним интересовањем грађана за бесплатне превентивне прегледе наставити са организовањем оваквих и сличних акција, стављајући посебан акценат на превенцију и рану дијагностику болести.

прегледи