Брига о оболелима од ретких болести

лечење

За оболеле од ретких болести у 2018. години обезбеђено је две милијарде динара. Године 2011. није био издвојен ни динар за оболеле од ретких болести, 2012. године у Србији се осам пацијената оболелих од ретких болести лечило о трошку државе, а 2018. године држава за лечење око 200 деце издваја две милијарде динара.

ДВЕ МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА