Донет закон којим се подстиче рађање

породица

Законом о финансијској подршци породици са децом уведена су нова права, проширен је круг корисника права, омогућена директна исплата права корисницима и утврђени су нови увећани износи родитељског додатка, посебно за треће и четврто дете, а продужена је и дужина исплате права са две на 10 година (прво дете – једнократна помоћ у износу од 100.000 динара; друго дете – 10.000 динара 24 месеца; треће дете – 12.000 динара 10 година и четврто дете – 18.000 динара 10 година). Донета је и Стратегија подстицања рађања за 2018, која даје правни оквир за реализацију пронаталитетних мера, а уводе се и две нове области: управљање миграцијама и брига о старима.