Дуално образовање – нови образовни профили

дуално образовање

У средњим школама уведено је више од 80 нових програма наставе и учења. У дуалном образовању постоји укупно 32 образовна профила у којима се реализује настава у складу са потребама тржишта рада, и то у областима информационих технологија, машинства, грађевине, производње и прераде хране, хотелијерства и туризма и др.

дуално образовање