Фабрика воде у Ужицу

Фабрика воде

Пројекат реконструкције и доградње постројења за пречишћавање воде „Петар Антонијевић“ на одржив начин решава проблем водоснабдевања здравом пијаћом водом 70.000 грађана Ужица и околине, а значајан је и као мера дугорочне заштите акумулације Врутци. Завршетак пројекта предвиђен је за крај 2018. године.

Фабрика воде