Измештање опасног отпада

Током 2017. и 2018. године Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом, Државним тужилаштвом и Министарством унутрашњих послова покренуло акцију откривања локација на којима је нелегално складиштен опасан отпад. У оквиру акције је откривено осам локација, са укупно више од 2.000 тона опасног отпада. Суд је већ донео прве пресуде за нелегално складиштење отпада у Обреновцу. Од 2014. године уклоњено је преко 2.000 тона историјског опасног отпада са укупно 12 локација, за шта су средства обезбеђена из буџета Републике Србије. Чишћењем ових локација отклоњена је опасност од озбиљног загађења животне средине, угрожавања здравља и живота грађана, док су у исто време створени предуслови за реализацију нових инвестиција на овим локацијама.

Измештање опасног отпада