Национално тело за испитивање последица НАТО бомбардовања Србије

заштите животне средине

Министарство заштите животне средине је, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством одбране, Министарством просвете, науке и технолошког развоја и представницима научне и стручне заједнице, формирало међуресорно радно тело за испитивање последица НАТО бомбардовања по здравље људи и животну средину. Задатак је да се испитају све научне и стручне чињенице које су релевантне за утврђивање последица бомбардовања 1999. године.