Најзад изградња КЦ Србије

КЦ Србије

Уговор са извођачем је потписан крајем јула 2018. године. Вредност пројекта који ће обухватати 133.000 м2 , износи 69 милиона евра.