Нова Национална лабораторија за анализу воде, ваздуха и земљишта

аналитичке технологије

Одељење за Националну лабораторију добило је донацијом ЕУ инструменте високе технологије из пројекта ИПА 2012, „Успостављање интегрисаног система мониторинга животне средине у области квалитета воде и ваздуха“. Применом најновије аналитичке технологије могуће је детектовати до неколико хиљада супстанци у узорцима површинских, подземних или отпадних вода.