Подстицај запошљавања особа са инвалидитетом

професионална рехабилитација

Новоосновано је 21 предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и подржано 52 предузећа са 1.881 запосленим, од којих је 1.261 особа са инвалидитетом.