Посао за младе медицинске раднике и одобравање специјализација

медицински радник

За три године запослено је око 8.800 медицинских радника, од чега више од 3.500 лекара, док је укупно одобрено 6.200 специјализација. Само у 2018. запослена су 2.072 здравствена радника, од чега 732 лекара. Уведена је пракса запошљавања 50 најбољих свршених студената медицинских факултета на сваких шест месеци.