Повећане површине под заштићеним подручјима у Републици Србији

заштићениа подручја

Површина под заштићеним подручјима у 2014. износила је 564.063 хектара или око 6,37% територије Републике Србије. Доношењем Закона о националним парковима 2015. и проглашењем СРП „Сува планина“, СРП „Изнад Таталије“, СП „Долина потока Бигар“, СРП „Тесне јаруге“, СРП „Зеленика“, СРП „Пештерско поље“, ПП „Златибор“ и ПП „Радан“, повећана је површина под заштићеним подручјима на 662.974 хектара или 7,49% укупне површине Републике Србије, од чега је под I степеном заштите 52%, под II степеном заштите 25,7%, а под III степеном заштите 69,1%.

Повећање укупне површине заштићених подручја до 12% територије Републике Србије планира се до 2020. године, у складу са Просторним планом РС.