Шест најмодернијих апарата за зрачну терапију

Набављени су нови акцелератори за Институт за онкологију и радиологију Србије, Клинички центар Ниш, Клинички центар Крагујевац и Здравствени центар Кладово. Вредност набавке шест линеарних акцелератора, три ЦТ симулатора и изградња и(ли) адаптација припадајућих бункера износи 17,96 милиона евра. Уз четири претходно набављена линеарна акцелератора, Србија сада први пут испуњава светске критеријуме по броју апарата за зрачну терапију по глави становника.

акцелератор