Средства за локалне самоуправе – 12 области популационе политике

популациона политика

У 2017. су први пут издвојена средства (130 милиона динара) којима су финансирани пројекти из области популационе политике у 15 локалних самоуправа. У 2018. издвојено је четири пута више средстава – 500 милиона динара, којима ће се финансирати пројекти из области популационе политике у 61 локалнoj самоуправи.