Ученички и студентски домови

студентски домови

Извршени су реконструкција, изградња, проширење и опремање ученичких и студентских домова у вредности од приближно 11.000.000 евра и основних и средњих школа у вредности од 22.607.223 евра. Постављен је пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ из зајма Међународне банке за обнову и развој – биће изграђени објекти у вредности од 47 милиона евра. Стављени су у функцију станови за младе истраживаче у Блоку 32, Београд, 1. фаза. Изграђени су станови за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу – објекат је завршен, уложено је око 5,5 милиона евра.