Више од милијарду динара за 300 пројеката од јавног интереса (здравство, образовање, хуманитарни рад)

Измењен је Закон о кривичном поступку како би се онемогућиле злоупотребе и прикупила средства на основу опортунитета, тако да се средства сада сливају на један рачун. Министарство правде је у периоду 2016–2018. спровело три јавна конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења са циљем избора пројеката од јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и сл.).

пројекати