Бољи животни стандaрд

животни стандард

Исплаћене пензије су повећаване у складу са могућностима (у овом периоду од 7,9% до 13% за најсиромашније пензионере). Од 1. 10. 2018. укинут је Закон о привременом смањењу пензија и најсиромашнијим пензионерима пензије су повећане за додатних 5%. Повећане су плате у јавном сектору (2016, 2017. и 2018. у распону 2–10% по појединим секторима).

Три пута је повећана минимална зарада (са 115 динара, колико је износила цена радног сата на крају 2014, на 155 динара у 2018). Стални тренд повећавања плата, пензија и минималне цене рада од 2015. до данас, са тенденцијом даљег раста, даје основ за бољу будућност наше деце. За 2019. је планирано повећање плата у распону од 7% до 12%.