Економски раст

Србија је у првој половини 2018. године имала привредни раст од 4,9%, што нас сврстава међу најуспешније економије у Европи. Потврда наведеног јесте и податак да је 2009. раст био негативан и износио је -3,1% БДП-а, а прогноза Фискалног савета за ову годину јесте да ће Србија имати раст од +4,4% БДП-а. Након разорних поплава у 2014, опоравак је и поред мера фискалне консолидације постигнут већ у 2015. Данас су главни покретачи раста одрживи извори: извоз и инвестиције.

економски раст