Најнижа инфлација у последњих 50 година

Најнижа инфлација

Раст потрошачких цена кретао се око просечних 2% међугодишње, чиме се Србија придружила земљама које обезбеђују ценовну стабилност на одрживим основама. То је и најнижи ниво инфлације од када се цене слободно формирају, а пре тога, у битно другачијим околностима, на сличном нивоу била је само крајем педесетих година прошлог века. Захваљујући ценовној стабилности, наши грађани имају сигурност и предвидивост на путу ка бољем животном стандарду.

У условима ниске и предвидиве инфлације привреда је сигурније и боље пословала, што се мери снажним растом инвестиција и запослености у приватном сектору.