Најстабилнији курс динара свих времена и повећане девизне резерве

курс

Ово не само да је омогућило смањење инфлације него је допринело и томе да наша предузећа послују у извеснијем окружењу, а отворен је и простор за успешну фискалну консолидацију, решавање питања проблематичних кредита (NPL) и даље спровођење процеса динаризације. НБС је у том периоду (од 27. 4. 2014. до данас) својим интервенцијама допринела повећању девизних резерви за више од 1,7 млрд. евра.

На крају новембра 2018. године девизне резерве износиле су 11,6 милијарде евра. Нето девизне резерве на крају јула износиле су 9,54 милијарди евра, што представља њихов највиши ниво крајем месеца од 2000. године. Док су готово све валуте региона претходних месеци слабиле (неке су достизале најслабије нивое свих времена), НБС је куповала девизе да динар не би превише јачао и тако повећавала девизне резерве.