Нулта толеранција за неплаћање пореза

неплаћање пореза

Одлучна борба против сиве економије побољшала је наплату пореских прихода. Учешће свих пореских прихода у БДП-у повећано је са 33,9% у 2015. на 36,1% у 2017. години.

Резултати рада Пореске полиције по поднетим кривичним пријавама:

 • Број поднетих кривичних пријава: 7.274
 • Број поднетих допуна кривичних пријава: 159
 • Број пријављених лица: 9.694
 • Број пореских кривичних дела: 7.790
 • Број пријављених осталих кривичних дела: 765
 • Број лица лишених слободе: 298

Износ избегнутог пореза – 49.286.274.856,26 динара по пореским облицима, у динарима:

 • акциза: 1.995.606.939,75
 • порез на додату вредност: 17.406.255.610,36
 • порез на добит: 3.226.562.746,02
 • порез на зараде, доприноси за социјално осигурање: 21.574.604.844,58
 • годишњи порез на доходак грађана: 787.701.685,74
 • остали порески облици: 4.295.543.029,81