Од банкрота до стабилне државне касе

На крају 2014. године држава је била у дефициту од 2,2 млрд. евра, а дуг опште државе био је близу 80% БДП-а (2015. година). На крају новембра 2018. године, у буџету Републике имамо суфицит (67,4 млрд. динара). Јавни дуг на крају новембра износио је 56% БДП-а.

Србија је почетком децембра 2018. измирила обавезе по основу доспећа петогодишњег Еуробонда емитованог 2013, купон 5,875% у укупном износу од 1.029.375.000 долара, након чега стање дуга износи 54,1% (23.221.357.460 евра / 2.745.491.280.287 динара), што је за 2% мање у односу на крај новембра. Јавни дуг ће 1. 1. 2019. бити испод 50% БДП-а.