Пензије, чија је исплата била угрожена, сада су редовне

пензије

Као део процеса фискалне консолидације, уз заштиту стандарда пензионера, смањено је учешће расхода за пензије са 12,8% БДП-а у 2013. на 10,5% БДП-а у 2018. години. Пензије су усклађиване са економским могућностима и у три наврата свим пензионерима исплаћена је једнократна помоћ, два пута по 5.000 и једном 3.000 динара. Данас, захваљујући суфициту у буџету, стављен је ван снаге Закон о привременом смањењу пензија и пензионери никада нису имали веће пензије.