Подигнут кредитни рејтинг Србије

кредитни рејтинг

Кредибилитет, стабилност и солвентност Србије доказани су и кроз кредитни рејтинг. Све три рејтинг агенције које прате Србију (Standard and Poor’s, Fitch и Moody’s) повећале су кредитни рејтинг Србије у 2017. То је и конкретна потврда напретка који је Србија направила и растућег поверења у изгледе наше економије.