Преполовљена незапосленост

Преполовљена незапосленост

Смањује се број незапослених – са 25,5% у 2012. години, на 19,2% у 2014, а у 2017. била је 13,5%, да би данас незапосленост била на
историјском минимуму од 11,3%. Повећан је износ средстава за реализацију мера активне политике запошљавања са 600 милиона
динара у 2014. години на 3,65 милијарди динара у 2018. Прошле године је овим мерама било обухваћено 145.356 незапослених.