Успешно окончан аранжман са ММФ-ом

Успешно је окончан Аранжман из предострожности са ММФ-ом, што је значајно утицало на међународну позицију српске привреде, кредибилитет у међународним односима и рејтинг на финансијским тржиштима. НОВИ АРАНЖМАН је потврда исправне политике и усмерености на реформе и даљи развој Србије. Са ММФ-ом су потврђене стимулативне мере за даљи раст привреде: укинут је допринос за осигурање од незапослености на терет послодавца, који је износио 0,75%, чиме ће се смањити пореско оптерећење просечне нето плате са 63% на 62%, биће промењен начин обрачуна пореске амортизације како би привредници могли више да уложе у машине и другу опрему и биће смањени парафискални намети.