Заустављено давање кредита по политичкој линији

Претходне владе су омогућиле давање кредита без адекватних средстава обезбеђења и тако уништиле три државне банке. Тога више нема! Решавањем питања проблематичних кредита, њихово учешће у укупним кредитима банкарског сектора смањено је на историјски најнижи ниво.

Након усвајања Стратегије за решавање проблематичних кредита у августу 2015. године, Народна банка Србије је спровела све активности у складу са својим Акционим планом, што је допринело томе да учешће проблематичних кредита у укупним кредитима банкарског сектора на крају новембра 2018. износи 6,4% – најнижи ниво од када је уведена дефиниција и обавеза извештавања, септембра 2008. године.