Брзим пругама у Европу

пруга

Започети су радови на 86,6 км у оквиру изградње брзе пруге Београд– Будимпешта, у вредности од 805 милиона евра.