Онемогућена продаја земље странцима

Овим је омогућен већи приход буџета од издавања и привлачење нових инвестиција за прерађивачке капацитете и отварање радних места.