Помоћ младим пољопривредницима

пољопривредни

Ово је мера која је ПРВИ ПУТ спроведена 2017. године. Одобрено је 685 захтева. Како би подстакла младе, држава субвенционише инвестиције са 75%, а за ову годину је померена и горња граница максималног подстицаја, тако да сада износи 1.500.000 динара уместо 1.200.000, колико је износиo прошле године.