Поново ИМТ трактори

Индијски TAFE купио је ИМТ, са планом да у наредних годину дана почне са производњом првих машина. Након производње за Србију и регион, иновирани трактори који ће испуњавати све услове ЕУ наћи ће се на тржишту Мађарске, Румуније, Бугарске, након чега ће се кренути и са освајањем осталих тржишта.

трактори