Реконструкција ХЕ „Ђердап 1“

Ревитализација хидроагрегата у ХЕ „Ђердап“ – вредност пројекта: 70 милиона евра. Започет је пројекат реконструкције бродске преводнице у саставу ХЕПС „Ђердап 1“ која није реконструисана 48 година. Вредност пројекта је 28,5 милиона евра, од чега је 11,4 милиона евра обезбеђено као бесповратна средства. Планирани рок за завршетак радова јесте септембар 2020. године.

Ђердап