Ревитализација ТЕ „Костолац“

Успешно је реализована прва фаза – ревитализација блокова Б1 и Б2 и изградња Система за одсумпоравање блокова. У току је изградња индустријског колосека и пристаништа који ће бити завршени до краја 2018. Вредност прве фазе: 344,63 милиона долара. Друга фаза започета је јануара 2016. и подразумева прoширeњe капацитета Површинског копа „Дрмнo“ и изградњу новог блока ТЕ „Костолац Б3“ снаге 350 MW. Нови блок ће бити пуштен у погон крајем 2020. године. Вредност друге фазе: 715 милиона долара. Укупна вредност инвестиције у ТЕ „Костолац“: 1,59 милијарди долара.

Костолац