Иновације и наука

Научно-технолошки парк

У Научно-технолошком парку Београд послује 65 технолошкоразвојних компанија (35 стартап компанија и 30 растућих компанија) које радно ангажују више од 600 инжењера. Остварени приход ових компанија у 2017. години износио је 16.400.000,00 евра, од чега из извоза 8.000.000,00 евра, а повраћај у буџет износио је 2.400.000,00 евра. Почела је изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду. Набављена је капитална опрема за научну заједницу Србије укупне вредности 14,5 милиона евра, као и материјал за истраживачки рад у вредности од 21 милион евра. У плану је проширење научно-технолошког парка у Београду, вредно 4,5 милиона евра. Изградњом новог комплекса од 16.000 м2 створили би се услови за запошљавање нових 1.200 инжењера.

Завршени су реконструкција, проширење, изградња и опремање Истраживачке станице Петница и решено је питање власништва и укњижбе. Отворена је нова Научноистраживачка станица Тршић за истраживаче у области друштвено-хуманистичких наука, а почела је и градња научно-технолошког парка у Нишу.

У септембру 2017. отворен је образовно-културни центар „Вук Караџић“ у Тршићу који је намењен истраживањима и развоју у области националних наука и само је један од центара изврсности који ће бити формирани у Србији.

Предвиђено је да ова истраживачка станица посвећена филологији по принципу изврсности окупља ученике завршних разреда основних и средњих школа како би допринели свеукупном бављењу науком и истраживачким радом. У оквиру програма који ће се спроводити у овом истраживачком центру, биће организовани сусрети слависта из целог света и учење српског језика и културе за младе из дијаспоре, као и други скупови у области образовања, науке, културе и уметности.

 центар за истраживање у области националних наука у Тршићу

Пројекат изградње индустријског парка на левој обали Дунава, непосредно поред Пупиновог моста, а који ће се простирати на око 300 хектара. Према студији изводљивости, предвиђени су привлачење 1.000 компанија и отварање 10.000 директних и 15.000 индиректних нових радних места, са ефектом на БДП од 2,5 млрд. евра

Индустријски парк у Борчи
Индустријски парк у Смедереву

Потписани су иницијални документи о изградњи индустријског парка: кинеску инвестицију у Железару Смедерево треба посматрати и у контексту Иницијативе „Појас и пут“ и кинеских планова за изградњу индустријског парка и луке на Дунаву. Изградњом индустријског парка планиран је развој сектора добављача/подизвођача и сектора пласмана у оквиру индустрије челика, уз његову постепену трансформацију у велику и утицајну производну базу која ће бити усмерена ка европским тржиштима.

Научно-технолошки парк Нови Сад

Представља наставак изградње зграде од 29.000 м2 чијих је 10.000 м2 намењено Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Ово ће омогућити развој иновативних и стартап компанија у Новом Саду и представљати прави замајац за ИТ индустрију у Новом Саду.

Изградња Државног дата центра у Крагујевцу који ће имати око 5.000 м2 са око 2.500 м2 корисног простора за смештај информационо-комуникационе опреме државне управе и локалне самоуправе проглашена је за пројекат од значаја за Републику Србију. Пројекат вреди око 30 милиона евра.

Дата центар
БиоСенс

БиоСенс је један од водећих европских научноистраживачких института посвећен савременим примењеним и тржишно оријентисаним истраживањима у области пољопривреде и хране. За пројекат „Антарес“ БиоСенс институт је освојио прво место у Европи у оквиру позива „Хоризонт 2020 – тајминг“ намењеног стварању европског центра изврсности у научним истраживањима. Буџет пројекта Антарес је 28 милиона евра, од чега 14 милиона представљају бесповратна средства ЕУ, док је 14 милиона евра обезбеђено из пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“.

Институт за физику

Верокио пројекат Института за физику у Београду има за циљ да заједно са стратешким партнерима – водећим светским центрима као што су CERN, INFN (мрежа националних института Италије) и DESY (највеће научно постројење Немачке), као и Истраживачком станицом Петница поред Ваљева – повеже постојеће експертизе на пољу суперрачунарства; моделирања комплексних система; прикупљања, визуелизације и анализе великих скупова података; развоја и примене нових неинвазивних мерних система и да те експертизе фокусирају на решавање конкретних проблема везаних за развој нових генерација акцелератора и детектора, односно за решење друштвених изазова у додиру са областима као што су археологија, социологија и биомедицина.

Научно-технолошки парк Ниш

Изградњом Научно-технолошког парка Ниш добиће се простор од око 11.000 м2 за обуку студената за коришћење напредних технологија и учење кроз праксу. Простор ће садржати и бизнис инкубатор за око 30 стартап компанија, док ће постојати и одвојен простор за истраживање и развој производа већих компанија.