Институт за физику у Београду – пројекат Верокио – пет милиона евра

Институт за физику

Верокио пројекат Института за физику у Београду има за циљ да заједно са стратешким партнерима – водећим светским центрима као што су CERN, INFN (мрежа националних института Италије) и DESY (највеће научно постројење Немачке), као и Истраживачком станицом Петница поред Ваљева – повеже постојеће експертизе на пољу суперрачунарства; моделирања комплексних система; прикупљања, визуелизације и анализе великих скупова података; развоја и примене нових неинвазивних мерних система и да те експертизе фокусирају на решавање конкретних проблема везаних за развој нових генерација акцелератора и детектора, односно за решење друштвених изазова у додиру са областима као што су археологија, социологија и биомедицина.