20 ЕПС остварује профит

ЕПС

У јесен 2012. године, Електропривреда Србије била је пред банкротом, 10 милијарди динара ЕПС је дуговао за ремонте, а у новчаним токовима недостајало је чак 40 милијарди динара. Уз спроведене хитне мере и континуиране уштеде, први резултати видели су се врло брзо. Додатним мерама финансијске консолидације, од 2016. године ЕПС бележи још боље финансијске резултате. ЕПС је домаћинским пословањем, уз значајне уштеде, постао систем који бележи профит. У 2018. години ЕПС је држави уплатио 12,5 милијарди динара на име дивиденди, док је у 2017. уплаћено три милијарде динара.

костолац