Донет Закон о изменама и допунама Закона о раду

Смањене су непотребне административне процедуре, обезбеђена је наплата неисплаћених зарада кроз извршни поступак без вођења судског спора, унапређени су услови рада, флексибилнији рад на одређено време и обавезна пријава запослених и радно ангажованих пре њиховог ступања на рад Централном регистру обавезног социјалног осигурања. Овај закон спада у најмодерније у Европи и Србија је данас пример у овој области на који се други угледају

Закона о раду