„Дунав осигурање“ – са ивице пропасти до тржишног лидера

Дунав осигурање

Након што је средином 2014. Влада Републике Србије поставила нови менаџмент и докапитализовала компанију „Дунав oсигурање“ са 4,8 млрд. динара, она је од привредног друштва са исказаним губитком у висини од 5,4 млрд. динара, с неизвесним капацитетима за испуњење регулаторних стандарда, те угрожене ликвидности и солвентности, постала прво и једино осигуравајуће друштво на домаћем тржишту са преко 200 милиона евра бруто премије осигурања, способно да генерише изузетно високе стопе поврата на уложени капитал, као и да својим акционарима исплати дивиденде у укупном износу од 1,15 млрд. динара.

Са тржишним учешћем од 33%, компанија је данас лидер у готово свим врстама неживотних осигурања, а раст животних осигурања од преко 50% у првој половини 2018. године показатељ је повољних тенденција и у тој области. Укупан износ ликвидне инвестиционе активе, као показатељ сигурности компаније и њених осигураника, достиже близу 200 милиона евра и на крају трећег квартала 2018. за преко 130 милиона евра премашује стање затечено на крају 2014.