Инвестиције ЕПС-а у савремене рударске машине и отварање нових копова у Колубарском угљеном басену

ЕПС

Инвестиције ЕПС-а у савремене рударске машине и отварање нових копова у Колубарском угљеном басену обезбедиће наставак стабилне производње угља за термоелектране. У РБ „Колубара“ реализује се први „зелени“ пројекат, чији су циљеви унапређење технологије откопавања угља и уједначавање квалитета лигнита. Укупна вредност пројекта је око 154 милиона евра и смањиће негативне утицаје на животну средину. У 2018. почела је производња на копу „Поље Г“, а укупна инвестиција износиће 160 милиона евра. Реализују се и пројекти отварања „Поља Е“ и копа „Радљево“ чиме ЕПС обезбеђује додатне количине угља до средине века.

Технолошки најмодернија трафостаница у Србији „Копаоник“ 110/35/10 киловолти пуштена је у рад у септембру 2018, чиме је највећи зимски туристички центар у Србији, захваљујући инвестицији Електропривреде Србије, добио услове за квалитетније и поузданије снабдевање електричном енергијом. Нова трафостаница има три пута већи капацитет од старе. Вредност инвестиције је 9,5 милиона евра.