Копаоник

Копаоник

• Изграђени су авантура парк и теретана на отвореном.

• Потпуно је реконструисан отворени базен у Брусу.

• Започета је изградња велике подземне гараже са 400 паркинг-места и хелидромом. Планирани завршетак радова је пре зимске сезоне 2018/19.

Копаоник